Een vergelijking tussen foto, omschrijving en een landkaart Nederland

Een landkaart Nederland…Wat zijn de voor- en nadelen in vergelijking met een foto of omschrijving?

Om een landschap te leren kennen dat men in werkelijkheid nog niet kent of niet in een oogopslag kan overzien, kan men gebruikmaken van afbeeldingen (zoals foto’s) of beschrijvingen (zoals een routebeschrijving). Een landkaart doet precies hetzelfde. Daarbij worden, om zo veel mogelijk informatie in beperkte ruimte kwijt te kunnen, de weergave en de beschrijving zo veel mogelijk gestandaardiseerd en verkort.

Een groot gedeelte van informatie kunt u vinden op een landkaart Nederland. Wie niet gewend is aan het lezen van een kaart, kan nuttige informatie ook terugvinden aan de hand van een legenda.

Een legenda is een soort “vertaalhulp” waarmee men de vaste kaartsymbolen kan “ontcijferen”. Voor degenen die met legenda overweg kunnen, levert de landkaart Nederland minstens evenveel informatie op als de korte beschrijving.  En dat op een kleine oppervlakte.

Een luchtfoto op dezelfde schaal is voor de leek nauwelijks nog bruikbaar. Bovendien ontbreekt dan ook een legenda met de noodzakelijke toelichting.

Nu opgesomd de kenmerken van een landkaart Nederland, in verhouding met een foto of omschrijving:

  • Een landkaart Nederland geeft de ligging en de positie in de regio exacter weer dan een beschrijving of een foto van Nederland.
  • De landkaart Nederland geeft feitelijke informatie die op een foto niet zichtbaar is, zoals een omheining of niveauverschil.
  • Op een landkaart Nederland kan op dezelfde plaats relatief veel meer informatie worden gegeven.
  • De landkaart Nederland is minder beeldend dan een foto.
  • Een landkaart Nederland kan (en moet) bepaalde begrippen combineren tot een herkenbaar begrip. Zo worden bijvoorbeeld wegen weergegeven. Dit wordt ook wel vereenvoudigen of generaliseren genoemd. In sommige gevallen verkrijgt men hierdoor weliswaar minder informatie, maar geeft deze informatie wel een beter overzicht.
  • In tegenstelling tot een foto geeft een landkaart Nederland geen momentopname, maar een beeld dat losstaat van seizoensschommelingen en toevaligheden, zoals passerende auto’s of mensen. Ook informatie over eventueel sneeuw en de staat van de wegen is weggelaten. Natuurlijk kan een landkaart Nederland wel verouderen, net als een foto of omschrijving.
  • Een landkaart geeft over het algemeen een verkleinde weergave van de werkelijkheid. Een omschrijving is weer onder te verdelen in een korte of lange omschrijving. Een foto verkleint waarheidsgetrouw, en een landkaart Nederland verkleind vanuit een geometrisch gezichtspunt.
  • Een landkaart Nederland combineert de elementen schrift en beeld.
  • Landkaarten en foto’s zijn tweedimensionaal, maar de toekomst geeft hoop voor driedimensionaal.
Nu we de kenmerken van en landkaart Nederland in verhouding met een foto of omschrijving hebben bekeken zijn we toe aan een definitie: “Een landkaart is een verkleinde, vereenvoudigde, inhoudelijk verklaarde vlakke weergave van het aardoppervlak of van een deel daarvan.”

Comments are closed.